water merk

Ouderraad

Op onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de deelouderraad (DOR). Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, lenteontbijt, schoolreis, afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden.
De ouderraad stelt
 de ouders per locatie jaarlijks op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueert de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en legt financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage.
Lid worden van de ouderraad kan door u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer.
Een paar keer per jaar vergadert een aantal afgevaardigden van de locatie ouderraden om zaken te bespreken die de gehele school aan gaan.

De (deel)ouderraad locatie De Leilinde

Voorzitter Sandra Blom
Secretaris Wisselend
Penningmeester Hélènie Kalverboer
  Wouter van der Wijst
Algemene ouder leden Sandra Boontjes
  Debbie Bakker
  Sabrina de Heer
  Debby den Hertog
  Astrid Hovestad
  Leonie van der Meer
  Marjolein Opsteegh
  Nicole Halter
  Michèle Zeewijk 
Bankrekening t.n.v. Vereniging Ouderraad
NL81INGB0004063347 “De Knotwilg” Locatie de Leilinde.