water merk

Overblijven

 TUSSENSCHOOLSE OPVANG WASKO


De TussenSchoolse Opvang van Wasko zorgt ervoor dat uw kind op school op een veilige en prettige manier kan lunchen. We bieden overblijfkinderen een geborgen plek in een open en gezellige sfeer, waar vooral rust heerst. 
Omdat (jonge) kinderen vaak worden afgeleid door wat er om hen heen gebeurt, zorgt die rust voor voldoende tijd om te eten en wat bij te komen van de inspanningen van de ochtend. Daarnaast bieden we in alle vrijheid kleine activiteiten en spelmateriaal aan.

Voor de kinderen is er altijd een volwassene in de buurt die er op let dat ze voldoende drinken en eten, maar die er ook voor zorgt dat de kinderen vriendelijk tegen elkaar zijn en samen hun probleempjes oplossen. 
Dit betekent 
dat we toezien op wederzijds respect, samen spelen, met elkaar delen en omgaan met ruzies. Daar waar nodig begeleidt één van de overblijfmedewerkers de kinderen. 
Wij zijn zuinig op onze spullen, ook dat proberen we de kinderen mee te geven.

Overblijfteam Wasko heeft haar TussenSchoolse Opvang professioneel georganiseerd. Zo werkt er één getrainde overblijfmedewerker op maximaal vijftien kinderen. Bovendien werkt in ieder overblijfteam minimaal één gediplomeerd pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker begeleidt het overblijfteam, onderhoudt de contacten met de basisschool en is het aanspreekpunt voor u als ouder. Daarnaast houdt zij geregeld werkoverleg met het overblijfteam en is er aandacht voor de scholing van de medewerkers. Zo kunnen we kwalitatief hoogstaande TussenSchoolse Opvang blijven bieden.

Ons overblijfteam op basisschool De Leilinde bestaat uit de volgende overblijfmedewerkers Petra Visser , Franka v/d Stelt en Marjolein Nieuwenhuizen. Als pedagogisch medewerkers zijn Deborah Broers en Annelies Huisman werkzaam.
Samen zorgen we ervoor dat uw kind een gezellige en veilige plek heeft om uit te rusten van de ochtend en zich weer op te kunnen laden voor het middagprogramma.

Informatie
 

Wilt u meer weten neem dan contact op met Deborah Broers. De TussenSchoolse Opvang van De Leilinde heeft een eigen mobiele telefoonnummer 06- 52239066. Om uw kind voor bepaalde dagen aan te melden kunt u op dit nummer een voicemailbericht inspreken of een sms versturen. Natuurlijk kunt u ook even binnenlopen.

Wij willen u graag informeren over onze TussenSchoolse Opvang via onze website:www.wasko.nl/tso of als u eens een kijkje wilt komen nemen, dan bent u uiteraard hartelijk welkom.