water merk

Peutergroep De Boomhut en PeuterPlusgroep

                                                                

 

 

 

 

 

Peutergroep "De Boomhut" en PeuterPlusgroep

Op De Leilinde hebben we twee verschillende peutergroepen. Een reguliere Peutergroep en een Peuterplusgroep, beide in samenwerking met Wasko.

U kunt uw kind opgeven voor de peuterspeelzaal via de site van Wasko.
 
De Boomhut
We hebben gekozen voor de naam ‘De Boomhut’, omdat deze uitdaagt tot spelen en goed past bij De Knotwilg en De Leilinde. We werken op deze peuterspeelgroepen met de daltonvisie en een doorgaande lijn naar groep 1.
 
Wanneer?
De peuterspeelzaal draait op twee dagdelen: op dinsdag- en vrijdagochtend.
De PeuterPlusgroep draait 1 dagdeel: op woensdagmorgen.
 
Leiding 
De leiding van de peuterspeelzaal bestaat uit Jarka Bruijn- van Waardenburg, pedagogisch medewerker van Wasko en Jasmijn van de Adel, PEM stagiaire. De PeuterPlusgroep wordt geleid door Sandra Bavelaar en Susanne ten Hulzen. 
 
Werkwijze
Op de peuterspeelzaal staat het spelen centraal, dat is het middel. Het doel is een leeromgeving te creëren waarbinnen kinderen uitgedaagd worden zich te ontwikkelen naar hun vermogen.  De werkwijze in de groep sluit aan bij de werkwijze in de kleutergroepen van De Leilinde. 
 
Kosten
De kosten voor De Boomhut kunt u via Wasko aanvragen. 
 
Aanmelden
Hebt u interesse en/of wilt u uw zoon/dochter opgeven voor De Boomhut? Schrijft u zich dan in via http://www.wasko.nl/opvang/peuterspeelzaal/inschrijven-wijzigen