water merk

Snappet

Bijna 1000 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet tablets. Snappet gelooft in tabletonderwijs ter ondersteuning van de leerkracht. Leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Bij ons op school werken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 met de tablets van Snappet. De kinderen verwerken de lesstof van de vakken rekenen, spelling, taal en technisch lezen.

Wilt u meer weten over de Snappettablets, neem dan een kijkje op de website: www.snappet.org 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaan we aan de slag met Snappet 3.0. Dit betekent dat we nog meer kunnen aansluiten bij de individuele ontwikkeling van de kinderen bij ons op school!

15 september 2015 mochten de ouders/verzorgers zelf ervaren hoe het is om te werken met de tablets! De kinderen vonden het prachtig om nu eens de "leerkracht" te zijn en hun ouders/verzorgers alles uit te leggen!