water merk

Vergaderrooster

Vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2016-2017 zijn:

Woensdag 14 september 2016

Dinsdag 1 nov 2016

Dinsdag 17 jan 2017

Dinsdag 7 maart 2017

Dinsdag 9 mei 2017

Dinsdag 13 juni 2017

 

Er zullen nog 1 of 2 vergaderingen worden gepland rondom de formatie.

  •