water merk

Activiteitenkalender

De activiteitenkalender 2016-2017

Eerste schooldag maandag 22 augustus 2016
Informatieavonden maandag 5 t/m vrijdag 9 september 2016
Schoolfotograaf donderdag 8 en vrijdag 9 september 2016
Bingo voor de pleinen vrijdagavond 9 september
Studiemiddag (alle lln. vrij) dinsdag 13 september 2016 
Op voeten- en fietsendag maandag 19 t/m vrijdag 23 september 2016
Sponsordag voor schoolplein zaterdag 24 september 2016
Startgesprek voor gr. 3 t/m 8 maandag 26 t/m vrijdag 30 september 2016
Officiële opening van de Knotwilg vrijdag 7 oktober 2016
Boekenweek (voor altijd jong) woensdag 5 t/m donderdag 13 oktober 2016
Boekenmarkt woensdag 12 oktober 2016
Werk/studiedag (alle lln. vrij) vrijdag 14 oktober
Jaarvergadering OR  
Herfstvakantie zaterdag 15 oktober t/m zondag 23 oktober 2016
Gesprekken ouders kleuters maandag 31 oktober t/m vrijdag 4 november 2016
Drempelonderzoek groep 8 in de week van 14 november 2016
Studiedag (alle lln. vrij) 17 november 2016
Sinterklaasviering maandag 5 december 2016 (middag vrij)
Kerstviering woensdag 21 december 2016
Kerstvakantie vrijdagmiddag 23 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017
Studiedag (alle lln. vrij) dinsdag 24 januari 2017
Rapport- en adviesgesprekken maandag 20 t/m 24 februari 2017
Eerste rapport vrijdag 24 februari 2017
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2017
Werk/studiedag (alle lln. vrij) maandag 6 maart 2017
Werk/studiemiddag (alle lln. vrij) donderdag 13 april 2017
Verkeersexamen groep 7 donderdag 6 april (theorie) en donderdag 11 mei 2017 (praktijk)
Paasvakantie vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017
Eindtoets groep 8 dinsdag 18 april en woensdag 19 april 2017
Koningsspelen  vrijdag 21 april 2017
Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2017
Entreetoets groep 7 maandag 8 t/m vrijdag 19 mei 2017
Werkweek groep 8 maandag 15 t/m vrijdag 19 mei 2017
Schoolreis dinsdag 23 mei 2017
Studieochtend (alle lln. vrij) woensdag 24 mei 2017
Hemelvaartvakantie donderdag 25 t/m zondag 28 mei 2017
Meesters- en juffendag woensdag 31 mei 2017
Pinkstervakantie zaterdag 3 t/m maandag 5 juni 2017
Personeelsdag OPOPS (alle lln. vrij) dinsdag 6 juni 2017
Studieochtend (alle lln. vrij) woensdag 7 juni 2017
Kennismakingsmiddag dinsdag 20 juni 2017
Ouderhulp bedankje woensdag 21 juni 2017
Studiedag (alle lln. vrij) maandag 26 juni 2017
Afscheidsavond groep 8 vrijdag 30 juni 2017
Tweede rapport dinsdag 4 juli 2017
Pleinparty woensdag 5 juli 2017
Groep 8 vrij donderdagmiddag 6 juli en vrijdag 7 juli gehele dag
Zomervakantie vrijdagmiddag 7 juli t/m zondag 20 augustus 2017