water merk

BSO, TSO en peuterspeelzaal

Buitenschoolse opvang (BSO) 
Ontspannen na school
Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. Alle onderbouwkinderen van OBS de Knotwilg en de Prins Floris school worden voor- en na school opgevangen in een eigen BSO ruimte die zich tussen de beide scholen bevindt. Daarnaast heeft Wasko een lokaal binnen de Knotwilg voor alle 8+ kinderen van de Floris en de Knotwilg. Dat is voor ouders en kinderen makkelijk, prettig en vertrouwd. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast werkt Wasko met beide scholen nauw samen op het gebied van o.a. activiteiten.
 
Tussenschoolse opvang (TSO) | overblijven
Samen eten, samen spelen
Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (overblijven) op school. Uw kind neemt zelf een lunch mee en de kinderen eten samen met pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Wasko. 
Kinderen die naar de voor- en/of naschoolse opvang van Wasko gaan, kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de Wasko lunch: Wasko verzorgt de boterhammen, dekt de tafel en de kinderen eten een zelf gesmeerde boterham met elkaar.
 
Peuterspeelzaal (PSZ) Dribbel
Spelenderwijs leren
Peuterspeelzaal Dribbel is leuk en leerzaam. Vanaf 2,5 jaar is uw peuter van harte welkom op onze peuterspeelzaal Dribbel om te spelen en spelenderwijs te ontwikkelen. 
 
Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen
Relaxen in de vakantie
Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de regio. 
 
Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw kind(eren) online aanmelden voor de TSO.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65  
 
Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!