water merk

Ouderraad

 In onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de deelouderraad (DOR). Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, Lenteontbijt, Schoolreis, Afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden.

De ouderraden stellen de ouders per locatie jaarlijks op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueren de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en leggen financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage. Lid worden van de ouderraad kan  oor u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer.

Een paar keer per jaar vergadert een aantal afgevaardigden van de locatie ouderraden om zaken te bespreken die de gehele school aan gaan.

De Ouderraad 

Voorzitter Astrid van Straaten  
Secretaris Petra vd Berg  
Penningmeester Robert Bettenbroek  
Algemene ouder leden Sandra van der Berg  
  Carola Kooijman  
  Fiona Vogel  
  Saskia de Waard  
  Sandra Valks-Vermeij  
  Nelleke Korteland  
  Petra de Jong  
  Marinel den Boer  
Teamleden Ans Lock Aanwezig
  Marian Walgers bij vergaderingen