water merk

Snappet

Bijna 1000 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet tablets. Snappet gelooft in tabletonderwijs ter ondersteuning van de leerkracht. Leerlingen, leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas.

Bij ons op school werken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 met de tablets van Snappet. De kinderen verwerken de lesstof van de vakken rekenen, spelling, taal en technisch lezen.

Wilt u meer weten over de Snappettablets, neem dan een kijkje op de website: www.snappet.org