Meer dan goed onderwijs

Nieuwsbrief april 2018

19-04-2018
Hieronder vind u de nieuwsbrief april 2018

Nieuwe website

 

Aan het begin van dit schooljaar zijn we gestart met het ouderportaal van Basis Online. Na wat opstartprobleempjes kunnen we concluderen dat dit communicatiemiddel heel goed werkt. Ik krijg vaak positieve reacties van ouders! Basis Online heeft ook een nieuwe website voor ons gemaakt. Deze is veel frisser en aangepast aan de eisen van deze tijd. Bijkomend voordeel is dat we nu automatisch items vanuit het ouderportaal kunnen koppelen aan de website. Zo kunnen we Nieuwsbrieven ook heel eenvoudig op de site publiceren.

De oude website is uit de lucht gehaald. We hebben nu twee aparte websites: voor De Knotwilg www.obs-knotwilg.nl en voor De Leilinde www.obsleilinde.nl

 

Verkeersexamen groepen 7

 

Onlangs hebben de kinderen uit de groepen 7 deelgenomen aan het theoretisch verkeersexamen. En ja hoor…. Met trots kan ik u mededelen dat zij allemaal zijn geslaagd.

Gefeliciteerd!! In de week van 14 mei volgt het praktische gedeelte.

 

Schoolreis

 

Op 12 april zijn alle groepen op schoolreis geweest naar De Efteling. Een hele onderneming om met een kleine 300 kinderen op pad te gaan. Het is een geweldige dag geworden! Er zijn foto’s op het ouderportaal gezet. Schoolreis organisatie, hartelijk bedankt!!

 

Eindtoets groep 8

 

Op dinsdag 17 en woensdag 18 april hebben de kinderen de Eindtoets (IEP Toets) gemaakt.

Na de meivakantie verwachten we hiervan de uitslag.

 

Schoolsport

In de meivakantie wordt het veldvoetbaltoernooi georganiseerd. De teams zijn ingedeeld en de begeleiders bekend. Deze vrijwilligers wil ik namens de kinderen hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van hun vrije tijd! Wij wensen iedereen een sportief en gezellig toernooi toe!

 

Koningsspelen en maandsluiting

 

Morgen vinden de traditionele koningsspelen plaats. Onze school organiseert in dit kader een sponsorloop. U hebt hierover al informatie ontvangen van de werkgroep. Ik wil de werkgroep alvast hartelijk bedanken voor de organisatie!

 

Werkweek groep 8

 

In de week van 14 mei gaat groep 8 op werkweek naar Biezenmortel. Zij zijn al een poos bezig met de voorbereidingen. Als het weer het toe laat, fietsen de kinderen en hun begeleiders zowel de heen- als de terugreis en dat is een heel grote prestatie. Hiervoor hebben zij geoefend. Het gaat immers niet alleen om het volhouden, maar de kinderen moeten ook met de gehele groep kunnen fietsen. Denk aan stoppen, richting aangeven, oversteken, etc. Tijdens deze werkweek volgen zij een afwisselend programma met zowel educatieve als ontspannende onderdelen.

 

Verlofaanvragen

 

Het komt nogal eens voor dat ouders verlof aanvragen via de knop absentie melden van Basis Online. Dit is niet de bedoeling. Via deze knop kunt u alleen absentie melden (ziekte, tandartsbezoek, doktersbezoek, ziekenhuisbezoek, enz.). Voor een verlofaanvraag dient u een verlofbrief op te vragen bij de directie/administratie.

 

Roken bij de schoolpleinen

 

U ziet ongetwijfeld de spotjes op de televisie over roken in het bijzijn van kinderen “eigenlijk best gek hè…?”.

Het komt nogal eens voor dat op de tijdstippen dat de kinderen opgehaald worden bij de schoolpleinen wordt gerookt. Op de pleinen en in de schoolgebouwen is het verboden om te roken. Op de openbare weg is men daar vrij in. Toch wil ik een dringend beroep doen op de rokers onder u: wilt u niet roken als u bij het ophalen staat te wachten om uw kind(eren) op te halen?! Namens de kinderen alvast heel hartelijk bedankt!

 

Schoolfruit

 

Deze week was de laatste week van het schoolfruit. Veel kinderen hebben het fruit en de groente gegeten en sommigen hebben voor de eerste keer kennis gemaakt met een bepaald soort. Omdat drie dagen groente of fruit als pauzehapje heel gezond is, willen wij u vragen om zelf op woensdag, donderdag en vrijdag groente of fruit mee te geven; dan blijven we in deze gezonde flow! We rekenen op uw medewerking!

 

Vakantierooster 2018 – 2019

 

Herfstvakantie            20 t/m 28 oktober 2018

Kerstvakantie              22 dec 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie       23 feb t/m 3 mrt 2019

Paas-Meivakantie       19 apr t/m 5 mei 2019

Hemelvaart                 30 mei t/m 2 juni 2019

Pinksteren                  8 t/m 10 juni 2019

Zomervakantie            20 juli t/m 1 sept 2019

 

De vakanties staan ook in het ouderportaal in de kalender.

  

Ik wens u namens het team een heel zonnige en prettige vakantie!

 

Vriendelijke groeten,

 

Vic Michielse