Meer dan goed onderwijs

Nieuwsbrief 9 mei 2019

09-05-2018
Sponsorloop
Airco's
Werkweek groep 8
Beste ouders/verzorgers,

Sponsorloop
Voor de meivakantie hebben de kinderen tijdens de Koningsspelen deelgenomen aan de sponsorloop. De kinderen hebben enorm hun best gedaan en het was een geweldige dag.
Veel geld is al  bij de leerkrachten ingeleverd. Vandaag zou de laatste inleverdatum zijn. Denkt u er nog even aan om het opgehaalde bedrag na de Hemelvaartvakantie in te (laten) leveren?
Alvast hartelijk bedankt!

Airco's
Tijdens de meivakantie zijn in De Knothoeck airco's geplaatst. Dit gebouw van Portakabin is onvoldoende geïsoleerd, zodat het daar zonder koeling veel te warm werd. Gelukkig hebben we de plaatsing door het netwerk van meester André, de snelle acties van de leverancier en installateur voor het warme weer kunnen realiseren.

Werkweek
De kinderen van groep 8 gaan volgende week op werkweek naar Biezenmortel. Het weer ziet er vooralsnog goed uit. Juf Ilse, de begeleiders en de kinderen zijn er helemaal klaar voor.
De groep vertrekt op de fiets om 8.45 uur!
Wij wensen hen een leuke en leerzame week toe!

Ik wens u namens het team heel fijne dagen toe!

Vriendelijke groeten,

Vic Michielse