Meer dan goed onderwijs

Leestips voor thuis lezen

04-09-2018
Beste ouders/verzorgers,

Hieronder vindt u tips voor het thuis lezen.

Vriendelijke groeten,

De Projectgroep Technisch Lezen

Algemeen

·        Thuis lezen moet leuk zijn voor uw kind. Vermijd dwang en de nadruk op goed presteren. Het gaat erom samen met uw kind op een ontspannen manier bezig te zijn.

·        Blijf uw kind voorlezen. Kinderen vinden voorlezen fijn. En het is goed voor de ontwikkeling van de luistervaardigheid en de woordenschat.

·        Het is belangrijker voor de leesontwikkeling van uw kind dat u dagelijks/enkele keren per week 10 minuten met hem / haar leest ( kies een vast moment, hoeft zeker niet altijd voor het slapen gaan te zijn!) – dan dat u er  één keer per week een uur aan besteedt.

·        Toon belangstelling voor wat uw kind leest. Stimuleer het lezen door eigen voorbeeldgedrag. Neem uw kind mee naar de bibliotheek.

 

Leestips voor technisch  lezen

  1. Voor het lezen

·        lees zelf als ouder eerst een stukje voor

·        verken het verhaal met uw kind

·        bespreek de titel

·        kijk naar en bespreek de tekeningen/plaatjes

·        bespreek kort eigen ervaringen over het onderwerp

·        welke leestekens zie je? (b.v. vraagtekens, komma’s, uitroeptekens, punten en hoe lees            je die zin dan?)

·        eventueel oriënteren: welk soort woord staat centraal/welke woorden staan centraal, wat          zijn bijzondere kenmerken? (b.v. als het gaat om ‘een hond’, ‘asiel’, ‘opvang’)

·        stel een leesvraag  (b.v. over wie gaat dit verhaal?)

 

  1. Tijdens het lezen

Het gaat om  LEESPLEZIER! U kunt op verschillende manieren met uw kind lezen:

·        geef een beurt per regel – ouder –kind-ouder

·        lees een alinea – laat kind alinea lezen

·        lees samen

·        probeer tempo te houden

·        als het bij uw kind stokt, lees dan hardop mee

·        herhaal zinnen/herhaal tekst = belangrijk voor vergroting leesvaardigheid)

 

Wat te doen bij foutjes lezen?

·        altijd zin uit laten lezen

·        als uw kind een woord fout leest – even wachten – soms ontdekt kind het zelf

·        als uw kind een woord fout leest, geef hint, leest het ‘bier’ in plaats van ‘beer’, zeg              dan bv. ik dacht dat het over een bruin beest ging.

·        u kan ook zeggen: er zat foutje in, ik lees hem voor, wat las jij anders?

·        herhaal de zin

·        samen herhalen

·        complimentjes geven bij herstel

·        prijs uw kind

·        zoemend lezen kan goed werken als een kind blijft hakken en plakken. Probeer de letters aan elkaar te zoemen (langzaam lezend aan elkaar te plakken)

 

  1. Na het lezen

·        klopte de titel?

·        passen de tekeningen bij het verhaal?

·        heb jij dit ook meegemaakt?

·        wat vond je een lastig woord?

·        vragen over wie, wat, waar en denkvragen