Meer dan goed onderwijs

BSO en TSO

BSO en TSO  

Buitenschoolse opvang (BSO)  

Ontspannen na school 

Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht op de buitenschoolse opvang van Wasko. Alle onderbouwkinderen van OBS de Knotwilg worden voor- en na school opgevangen in een eigen BSO ruimte die zich tussen de beide scholen bevindt. Daarnaast heeft Wasko een lokaal binnen de Knotwilg voor alle 8+ kinderen van de Knotwilg. Dat is voor ouders en kinderen makkelijk, prettig en vertrouwd. Er worden veel extra's aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten. Daarnaast werkt Wasko met beide scholen nauw samen op het gebied van activiteiten. 

Tussenschoolse Opvang (TSO) 

De Tussen Schoolse Opvang van Wasko zorgt ervoor dat uw kind op school op een veilige en prettige manier kan lunchen. We bieden overblijfkinderen een geborgen plek in een open en gezellige sfeer, waar vooral rust heerst. Omdat (jonge) kinderen vaak worden afgeleid door wat er om hen heen gebeurt, zorgt die rust voor voldoende tijd om te eten en wat bij te komen van de inspanningen van de ochtend. Daarnaast bieden we in alle vrijheid kleine activiteiten en spelmateriaal aan. 

Voor de kinderen is er altijd een volwassene in de buurt die er op let dat ze voldoende drinken en eten, maar die er ook voor zorgt dat de kinderen vriendelijk tegen elkaar zijn en samen hun probleempjes oplossen. 

Dit betekent dat we toezien op wederzijds respect, samen spelen, met elkaar delen en omgaan met ruzies. Daar waar nodig begeleidt één van de overblijfmedewerkers de kinderen. Wij zijn zuinig op onze spullen, ook dat proberen we de kinderen mee te geven. 

Overblijfteam Wasko heeft haar TussenSchoolse Opvang professioneel georganiseerd. Zo werkt er één getrainde overblijfmedewerker op maximaal vijftien kinderen. Bovendien werkt in ieder overblijfteam minimaal één gediplomeerd pedagogisch medewerker. Deze pedagogisch medewerker begeleidt het overblijfteam, onderhoudt de contacten met de basisschool en is het aanspreekpunt voor u als ouder. Daarnaast houdt zij geregeld werkoverleg met het overblijfteam en is er aandacht voor de scholing van de medewerkers. Zo kunnen we kwalitatief hoogstaande TussenSchoolse Opvang blijven bieden. 

Als pedagogisch medewerker zijn Stephanie de Groot, Ludwina Quist en Annelies Lagendijk werkzaam. 

Wilt u meer weten neem dan contact op via mobiel nummer 06-52239078. Om uw kind voor bepaalde dagen aan te melden kunt u op dit nummer een voicemailbericht inspreken of een sms versturen. Daarnaast kunt u om 13.00 uur bij hen langskomen. 

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen 

Relaxen in de vakantie 

Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt vakantieopvang op verschillende locaties in de regio.  

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang of de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding. Via de ouder login kunt u uw kind(eren) online aanmelden voor de TSO. 

Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65   

Over Wasko 

Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!