Meer dan goed onderwijs

Verdeling taken

 
Directeur:
Vic Michielse 
ICT/Moderne Media:
Ilse Opmeer
 
 
Adjunct directeur:
Emmy van der Wouden
Vakleerkracht gym:
André Vlasblom
 
   
Intern begeleider:
Dini Lock