Meer dan goed onderwijs

Verdeling taken

   
Directeur:
Vic Michielse 
  ICT/Moderne Media:
Ilse Opmeer
 
   
Adjunct directeur:
Emmy van der Wouden
  Vakleerkracht gym:
André Vlasblom
 
   
Intern begeleider:
Amanda Bezemer
  Intern begeleider:
Carolien Schreurs