Meer dan goed onderwijs

Ouderraad

Op onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de ouderraad. Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, Lenteontbijt, Schoolreis, Afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden. 

De ouderraden stellen de ouders per locatie jaarlijks op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueren de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en leggen financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage. Lid worden van de ouderraad kan door u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer. 

De Ouderraad  

Voorzitter 

Astrid van Straaten  

  

Secretaris 

Petra vd Berg 

  

Penningmeester  

Manon Gils 

  

Algemene ouder leden 

Sandra van der Berg 

  

  

Carola Kooijman 

  

  

Fiona Vogel 

  

  

Saskia de Waart

  

  

Sandra Valks-Vermeij 

  

  

Nelleke Korteland 

  

  

Petra de Jong 

  

  

Marinel den Boer 

  

  Eefje van 't Veen  
  Ilse Leenman  

Teamleden 

Ans Lock 

Aanwezig 

  

Marian Walgers 

bij vergaderingen