Meer dan goed onderwijs

Snappet

Bijna 1000 basisscholen verruilden hun papieren werkboeken voor Snappet tablets. Snappet gelooft in tabletonderwijs ter ondersteuning van de leerkracht. Leerlingen, leerkrachten, én schoolbesturen zijn het eens: Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst, en beter inzicht en overzicht in de klas. 

Bij ons op school werken de kinderen in de groepen 4 t/m 8 met de tablets van Snappet. De kinderen verwerken de lesstof van de vakken rekenen, spelling, taal en technisch lezen. 

Wilt u meer weten over de Snappettablets, neem dan een kijkje op de website: http://www.snappet.org/