Meer dan goed onderwijs

Notulen medezeggenschapsraad

De notulen van 2019-2020 vindt u hieronder
- Notulen d.d. 11 november 2019
- Notulen d.d. 1 oktober 2019