Meer dan goed onderwijs

Notulen medezeggenschapsraad

De MR-agenda van september 2020 vindt u hieronder:
Agenda 29-09-2020.pdf

De notulen van 2019-2020 vindt u hieronder
-Notulen 29-09-2020.pdf
-notulen 16-06-2020.pdf
- Notulen d.d. 11 november 2019
- Notulen d.d. 1 oktober 2019