Meer dan goed onderwijs

Welkom bij OBS de Knotwilg

Ieder kind is uniek. Wij spelen daarop in door onderwijs en zorg op maat te
leveren. Wij scheppen een rustige en uitdagende omgeving, waarin onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. 

Wij zijn ons bewust van de culturele en religieuze verschillen van de leerlingen, die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Onze openbare school is een ontmoetingsplaats met een duidelijke structuur, waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig, veilig en gewaardeerd voelen. Wij hechten grote waarde aan het respectvol met elkaar omgaan.

Ook ouders die op zoek zijn naar een nieuwe school kunnen hier op onze website terecht.

Voor een rondleiding kunt u een afspraak maken via telefoonnummer

078 - 6 44 02 83.                                                      

U bent van harte welkom!