Meer dan goed onderwijs

PSG De Knotwilg

Peuterspeelgroep De Knotwilg
De peutergroep  is op de allereerste plaats een speelplaats voor kinderen van  2 jaar tot 4 jaar. We werken met uitdagende thema's en activiteiten die je peuter aanspreekt vanuit het VVE-programma Piramide. De gezellige en overzichtelijke speelgroep biedt uitdagende hoekjes met veel speelgelegenheid voor iedere peuter. Knutselen, gymmen, spelletjes in de kring, muziek en spelen met leeftijdsgenootjes. Bij mooi weer zijn de peuters veel buiten op de speelplaats.  Op de peuterspeelgroep wordt je kind zelfstandiger. We bereiden je kind spelenderwijs voor op de basisschool. De stap is minder groot en veel natuurlijker omdat we  samenwerken met OBS De Knotwilg. Als uw kind 3 jaar is geworden, kunt u een afspraak maken met de directrice van De Knotwilg, Nicole van Engen, voor een intakegesprek (telefoonnummer 078-6440283). Tijdens dit gesprek vertelt hij over de werkwijze binnen de school, krijgt u een rondleiding en is er voldoende tijd om vragen te stellen. Tot slot krijgt u een welkomstpakketje met daarin o.a. het aanmeld/inschrijvingsformulier.
De peuterspeelgroep is open op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend, van 08.15-10.45 uur.
 
Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden voor de peutergroep? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding.  
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelgroepen | plaatsingen@wasko.nl | 078 - 615 71 65   
 
Over Wasko 
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 30 jaar!