Meer dan goed onderwijs

Ouderraad

Op onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de ouderraad. Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, Lenteontbijt, Schoolreis, afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden. 

De ouderraad stelt de ouders op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueren de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en leggen financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage. Lid worden van de ouderraad kan door u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer. 

De Ouderraad  

Voorzitter 

Anita Schippers

  

Secretaris 

Kim Damstra        

  

Penningmeester  

Barbara van der Graaf    

  

Algemene ouder leden 

Caressa Heilema

  

  

Brenda Schaap-Kamp

  

Leonique Steenbeek-Idema

  

Saskia de Waart

  

  

Anita Schippers-den Ouden

  

  

Ilse Leenman

  

Linda den Ridder            

  

 

Kim van Pelt

  

  Loredana Smit                
 
 
  Karin Brouwer 
 
 

Teamleden 

Dianne de Vries 

 

  

Marian Walgers