Meer dan goed onderwijs

Ouderraad

Op onze locatie is een groep ouders actief die in samenwerking met de teamleden allerlei activiteiten voor de kinderen organiseren, de ouderraad. Wij hechten als school veel waarde aan deze zeer enthousiaste groep mensen, omdat zij het mogelijk maken dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering, Lenteontbijt, Schoolreis, afscheid van groep 8, enz. elk jaar op goed verzorgde wijze plaatsvinden. 

De ouderraad stelt de ouders op de hoogte van hun activiteiten. Zij evalueren de activiteiten van het voorgaande schooljaar, presenteren hun plannen voor het komende schooljaar en leggen financiële verantwoording af voor de besteding van de ouderbijdrage. Lid worden van de ouderraad kan door u als kandidaat aan te melden. Bij meerdere kandidaten wordt een verkiezing georganiseerd. Het huishoudelijk reglement en de notulen van de vergaderingen liggen op elke locatie ter inzage in de teamkamer. 

De Ouderraad  

Voorzitter 

Anita Schippers- den Ouden

Secretaris 

Kim Damsma

Penningmeester  

Jessica Broers- Dubbeldam   

Algemene ouder leden 

Judith Noppen

  

Brenda Schaap-Kamp

  

Marjolein Keijzer- Bosch

  

Sharona Stok

  

Karin Kennedie

  

Samantha Kleinjan

  

Linda den Ridder- Smulders            

 

Karin Brouwer
 
Ivonne Teeuw- Baardman
 
Partycrew    
Maurice Schaap
Johan den Ridder
 

Teamleden 

Dianne de Vries 

  

Marian Walgers