Meer dan goed onderwijs

Snappet

Bij ons op school werken de kinderen in de groepen 4 en 5 met de tablets van Snappet.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen hun eigen 11 inch laptop. 
De kinderen verwerken de lesstof van de vakken rekenen, spelling, taal en technisch lezen.

Wij wisselen het gebruik van de tablet/laptop zo veel mogelijk af met ander onderwijs om de schermtijd binnen de perken te houden. Daarnaast is er voldoende aandacht voor het schrijfonderwijs.


Wilt u meer weten Snappet, neem dan een kijkje op de website: http://www.snappet.org/