Meer dan goed onderwijs

Verdeling taken

     
Directeur:
Vic Michielse 
     
 
 
Intern begeleider:
Carolien Schreurs
  Intern begeleider:
Amanda Bezemer
 
 
 
Vakleerkracht gym:
André Vlasblom
  ICT/Moderne Media:
Ilse Opmeer