Meer dan goed onderwijs

Mediawijsheid

Mediawijsheid is de verzameling van competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving. 
Mary Berkhout van Mediawijzer.net vertaalt dit naar het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Je moet daarbij door hebben hoe media jouw dagelijkse leven beïnvloeden en hoe je er het beste uit kunt halen - voor jezelf en voor anderen.

Hieronder vindt u de verzameling van competenties:

  1. Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving
  2. Begrijpen hoe media wordt gemaakt
  3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  4. Apparaten, software en toepassingen gebruiken
  5. Oriënteren binnen mediaomgevingen
  6. Informatie vinden en verwerken
  7. Content creëren
  8. Participeren in sociale netwerken
  9. Reflecteren op het eigen mediagebruik
  10. Doelen realiseren met media
De competenties worden per groep uitgewerkt in lessen die zoveel mogelijk geïntegreerd worden in bestaande lessen. Op dit moment zijn wij op zoek naar een passende lesmethode. 

Office 365
Via office 365 kunnen de kinderen thuis werken aan werkstukken en spreekbeurten voor school. De kinderen van groep 6 t/m 8 hebben een eigen schoolaccount.