Meer dan goed onderwijs

Vergaderrooster

Vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

- dinsdag 29 september 2020

- dinsdag 17 november 2020
- dinsdag 19 januari 2021
- dinsdag 16 maart 2021 
- dinsdag 25 mei 2021