Meer dan goed onderwijs

Klachtenregeling

Op scholen werken mensen. Waar mensen werken, gaan een heleboel dingen goed en er gaat ook wel eens wat mis. Wij vinden het in beide gevallen belangrijk van u te horen. Voorop staat voor ons een goede relatie leerkracht - ouder - kind en een open en respectvolle communicatie.

Binnen stichting OPOPS hebben we een klachtenprocedure. Voor deze procedure verwijzen we u graag door naar https://openbaarprimaironderwijspapendrechtsliedrecht.nl/heeft-u-een-klacht.