Meer dan goed onderwijs

Notulen medezeggenschapsraad

De notulen van het schooljaar 2020-2021 vindt u hieronder:
Notulen notulen 19-01-2021.pdf

De MR-agenda van het schooljaar 2020-2021 vindt u hieronder:
Agenda 17-11-2020.pdf
Agenda 29-09-2020.pdf


De notulen van 2019-2020 vindt u hieronder
Notulen 17-11-2020.pdf
Notulen 29-09-2020.pdf
notulen 16-06-2020.pdf
Notulen d.d. 11 november 2019
Notulen d.d. 1 oktober 2019