Meer dan goed onderwijs

Notulen medezeggenschapsraad

De notulen van het schooljaar 2023-2024 vindt u hieronder:

notulen 7 november 2023.pdf