Meer dan goed onderwijs

Notulen medezeggenschapsraad

De notulen van het schooljaar 2023-2024 vindt u hieronder:
MR notulen 14 mei 2024.docx
MR notulen 27 maart 2024.docx
notulen 7 november 2023.pdf