Meer dan goed onderwijs

Schoolplan, jaarplan en jaarverslag

Onderstaand kunt u het schoolplan, het jaarplan en het jaarverslag downloaden
Jaarverslag 2021-2022 OBS De Knotwilg.pdf

Jaarplan 2022-2023 De Knotwilg.pdf

Schoolplan 2020-2024.pdf